Intro

Laravel 5.6

Material për mësimin e Laravel 5.6.

Autor: Tahir Hoxha (tahir.hoxha[at]gmail.com)

Materiali bazohet kryesisht në dokumentacionin zyrtar të Laravel-it, si dhe në burime të tjera, libra, artikuj, video tutoriale, etj.

Ofrojmë kurse të Laravel:

Në e-learning platformën Akademia Virtuale dhe në Innovation Centre Kosovo